Lista wtyczek

From Miranda NG
Plugin list/pl
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Plugin list and the translation is 100% complete.

Other languages:
беларуская • ‎čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎polski • ‎русский

Wtyczki

Lista dostępnych wtyczek wykorzystywanych przez Mirandę NG wraz z krótkim opisem ich możliwości, posortowana względem nazwy pliku wtyczki (pliku dll).

Możesz także wyszukiwać wtyczki ze względu na ich przyporządkowanie do poszczególnych grup (Wtyczki).

File name Plugin name Description
Actman Action manager Wtyczka do zarządzania różnymi akcjami Mirandy.
AddContactPlus Add contact+ Umożliwia szybkie dodawanie nowych kontaktów.
Alarms Alarms Pozwala ustawić alarm (jednorazowy, dzienny, tygodniowy itp.).
AsSingleWindow AsSingleWindow Umożliwia przesuwanie, minimalizowanie i przywracanie okien Mirandy wspólnie, jakby były pojedynczym oknem.
AssocMgr File association manager Obsługuje skojarzenia rozszerzeń plików i linków protokołów Gadu-Gadu, Jabber, MSN, PluginUpdater, Yahoo.
AuthState Authorization state Pokazuje status autoryzacji obok nazwy kontaktu.
AutoRun Autorun Umożliwia proste włączanie i wyłączanie uruchamiania Mirandy NG wraz ze startem systemu.
AutoShutdown Auto shutdown Dodaje możliwość wyłączenia komputera w przypadku zajścia określonych zdarzeń.
AvatarHistory Avatar history Przechowuje historię zmian awatarów kontaktów w postaci ich kopii.
AVS Avatar service Wczytuje i zarządza avatarami dla innych wtyczek.
BasicHistory Basic history Pokazuje historię wiadomości.
BASS_interface BASS interface Wtyczka interfejsu Un4seen's BASS. Pozwala na wykorzystanie dźwięków w różnych formatach.
Boltun Boltun Chatbot w języku rosyjskim.
BossKey BossKey+ Dodaje możliwość ukrycia Mirandy oraz pozwala na przypisanie skrótu klawiszowego dla tej akcji.
BuddyExpectator Buddy expectator Reaguje na powrót kontaktów lub na ich dłuższą nieobecność przy użyciu powiadomień i innych akcji.
BuddyPounce Buddy pounce Pozwala na automatyczne wysłanie wiadomości do kontaktu, który zmieni status.
ChangeKeyboardLayout Change keyboard layout Umożliwia zmianę układu klawiatury.
ClientChangeNotify Client change notify Pokazuje powiadomienie kiedy jakiś kontakt zmieni swojego klienta.
Clist_blind BClist Lista kontaktów dla ludzi niewidomych.
Clist_modern Modern contact list Lista kontaktów.
Clist_nicer Clist nicer Lista kontaktów.
Cln_skinedit Skin editor for Clist nicer Edytor skórek dla Clist_nicer.
CloudFile CloudFile Pozwala na przesyłanie plików z wykorzystanie usług udostępniania plików w chmurze.
CmdLine Command line Pozwala na kontrolowanie Mirandy poprzez wiersz poleceń.
ConnectionNotify ConnectionNotify Powiadamia popupem, gdy zostanie nawiązane połączenie.
Console Console Dziennik konsoli dla Mirandy NG.
Contacts Send/receive contacts Pozwala wysyłać i odbierać kontakty.
CrashDumper Crash dumper Tworzy raport, jeżeli nastąpi niekontrolowane zamknięcie Mirandy na skutek wystąpienia błędu programu.
CryptoPP Crypto++ Biblioteka Crypto++ dla wtyczki SecureIM.
CSList Custom status list Oferuje proste zarządzanie dodatkowymi statusami w jednym miejscu.
CurrencyRates CurrencyRates Umożliwia monitorowanie zmian kursów walutowych.
CyrTranslit CyrTranslit Zastępuje litery cyrylicy w wiadomościach wychodzących, fonetycznymi odpowiednikami łacińskimi.
DbEditorPP Database editor++ Zaawansowany edytor bazy danych.
Db_autobackups Db autobackuper Wtyczka do automatycznego tworzenia kopii zapasowej profilu.
Dbx_mdbx Miranda NG MDBX database driver Sterownik bazy danych.
Dbx_mmap Miranda NG mmap database driver Sterownik bazy danych.
Dbx_sqlite Miranda NG SQLite database driver Sterownik bazy danych.
Discord Discord Zapewnia obsługę protokołu Discord.
Dummy Dummy protocol Sztuczny protokół dla Mirandy NG. Ten protokół nie robi nic.
EmLanProto E-mage LAN protocol Zapewnia obsługę protokołu E-mage LAN.
Exchange Exchange notifier plugin Powiadamia o nieprzeczytanych wiadomościach na serwerze Exchange.
Facebook Facebook RM Zapewnia obsługę protokołu Facebook.
FavContacts Favorite contacts Menu ulubionych kontaktów.
FileAsMessage File as message Przesyła pliki jako zwykły tekst za pomocą usługi wiadomości.
Fingerprint Fingerprint NG Wyświetla ikony klientów używanych przez Twoje kontakty.
Flags Country flags Usługa dodająca ikony flag państw i bazę danych IP-to-Country.
FltContacts Floating contacts Pływające kontakty.
Folders Custom profile folders Pozwala wtyczkom zapisywać dane do katalogów wybranych przez użytkownika.
FTPFile FTP File YM Wyślij plik na serwer FTP i dziel się nim z przyjaciółmi.
GG Gadu-Gadu protocol Zapewnia obsługę protokołu Gadu-Gadu.
GmailNotifier Gmail Multiple Notifier Sprawdza czy są nowe wiadomości w skrzynce Gmail.
HistoryPP History++ Łatwa, szybka i bogata w funkcje przeglądarka historii.
HistoryStats HistoryStats Tworzy szczegółowe, kolorowe i konfigurowalne statystyki, używając historii wiadomości.
HistorySweeperLight History sweeper light Pozwala na uprzątnięcie historii systemowej, historii wszystkich kontaktów lub tylko wybranych.
HTTPServer HTTPServer Wtyczka serwera sieci HTTP.
HwHotKeys Hardware HotKeys Pozwala na przypisanie funkcji do klawiszy multimedialnych (tylko dla klawiatur PS/2).
ICQ ICQ protocol Zapewnia obsługę protokołu ICQ.
ICQCorp ICQ corporate protocol Zapewnia obsługę protokołu ICQ corporate.
IEHistory IEView history viewer Pokazuje historię wybranego kontaktu przy użyciu IEView.
IEView IEView Dziennik rozmów oparty o silnik Internet Explorera.
IgnoreState Ignore state Pokazuje ignorowanych na liście kontaktów.
Import Import contacts and messages Importuje kontakty i wiadomości z innego profilu Mirandy lub zewnętrznego programu.
IRC IRC protocol Zapewnia obsługę protokołu Internet Relay Chat (IRC).
Jabber Jabber protocol Zapewnia obsługę protokołu Jabber (XMPP).
KeyboardNotify Keyboard notify ext. W momencie otrzymania wiadomości, diody na Twojej klawiaturze zaczną migać.
LinkList History linklist plus Generuje listę linków wyodrębnionych z historii.
ListeningTo ListeningTo Wysyła informacje o odtwarzanej przez Ciebie muzyce do Twoich kontaktów.
LotusNotify LotusNotify Powiadamia o nowej poczcie w Lotus Notes.
MagneticWindows Magnetic Windows Pozwala na przyciąganie listy kontaktów oraz okien wiadomości do krawędzi pulpitu oraz do siebie nawzajem.
MenuEx Menu item ext Dodaje przydatne opcje do menu kontaktu.
MessageState Message state Wyświetla ikonę w oknie rozmowy informującą o tym czy ostatnia wysłana wiadomość została już odczytana czy nie.
MinecraftDynmap Minecraft Dynmap protocol Wsparcie Minecraft Dynmap dla Mirandy NG.
MirandaG15 MirandaG15 Zapewnia możliwość korzystania z Mirandy NG poprzez ekran LCD różnych urządzeń firmy Logitech.
MirFox MirFox Integruje Firefox'a z Mirandą NG.
MirLua MirLua Poszerza funkcjonalność Mirandy NG dzięki skryptom Lua.
MirOTR Miranda OTR Wsparcie dla szyfrowania wiadomości OTR (Off-the-Record).
MobileState Mobile state Pokazuje na liście kontaktów ikonę obok kontaktów, które używają klienta na urządzeniu przenośnym.
mRadio mRadio Mod Odtwarza i nagrywa strumienie audycji radiowych z internetu. Potrafi także odtwarzać pliki lokalne.
Msg_Export Message export Eksportuje każdą wiadomość, URL lub plik jaki otrzymasz do pliku tekstowego.
MsgPopup Message popup Zastępuje "Okna komunikatów" (tych tylko z przyciskiem OK), popup-ami.
MSN MSN protocol Zapewnia obsługę protokołu Microsoft Network (MSN).
mTextControl Miranda text control Zapewnia obsługę API renderowania tekstów dla różnych wtyczek.
MyDetails My details Pokazuje i pozwala edytować Twoje dane (nick, awatar, status) dla wszystkich kont.
New_GPG GPG Zapewnia obsługę szyfrowania przez GPG.
NewAwaySys New Away System Mod Pozwala Ci zarządzać swoimi opisami w wygodny sposób.
NewEventNotify NewEventNotify Powiadamia Cię kiedy otrzymasz wiadomość, link, plik itp. wyświetlając popup.
NewsAggregator News aggregator Czytnik kanałów RSS/Atom.
NewXstatusNotify xStatus notify Powiadamia Cię, kiedy kontakt zmieni swój xStatus lub opis.
NimContact Non-IM Contact Pozwala dodać "kontakty", które mogą działać jako skróty do innych programów lub linki do stron internetowych.
NoHistory NoHistory Wtyczka zapobiega zapisywaniu historii dla wszystkich lub wybranych kontaktów.
NotesReminders Sticky Notes & Reminders Notatki i przypomnienia.
NotifyAnything NotifyAnything Wyświetla popupy dla zdarzeń wywoływanych pakietami UDP.
Nudge Nudge Potrząsa listą kontaktów oraz oknem rozmowy.
Omegle Omegle protocol Zapewnia obsługę protokołu Omegle.
OpenFolder Open Miranda folder Dodaje pozycję do menu/paska narzędzi umożliwiającą otwarcie głównego folderu Mirandy NG.
OpenSSL OpenSSL SSL API module Sterownik rdzenia dostarczający oparte na OpenSSL usługi SSL (w szczególności wsparcie TLS 1.2 dla użytkowników Windows XP).
PackUpdater Pack updater Prosty aktualizator dla paczek.
PasteIt Paste it Umieszcza tekst na stronie www i wysyła link do twoich przyjaciół.
Ping Ping Pinguje zaznaczone adresy IP lub nazwy domen.
PluginUpdater Plugin updater Instaluje i aktualizuje wtyczki oraz inne komponenty Mirandy.
PManagerEx Miranda NG profile changer Dodaje do menu głównego wpis umożliwiający zmianę profilu lub restart.
PopupPlus Popup plus Zapewnia obsługę popupów dla różnych wtyczek.
ProxySwitch ProxySwitch Zmienia ustawienia proxy Mirandy w przypadku zmiany adresu IP.
QuickContacts Quick contacts Otwiera okno określonego kontaktu za pomocą skrótu klawiaturowego.
QuickMessages Quick messages Umieszcza predefiniowane wiadomości w oknie rozmowy.
QuickReplies Quick replies Umieszcza (lub wysyła) predefiniowane wiadomości w oknie rozmowy.
QuickSearch Quick Search Pozwala szybko znaleźć kontakty z listy kontaktów poprzez nick, imię, e-mail, UIN, itp.
Quotes Quotes Umożliwia monitorowanie zmian kursów walutowych i cen akcji.
Rate Contact's rate Pokazuje na liście kontaktów ocenę kontaktu.
RecentContacts Recent contacts Dodaje do głównego menu pozycję otwierająca okno z listą ostatnio używanych kontaktów.
RemovePersonalSettings Remove Personal Settings Usuwa ustawienia osobiste, aby umożliwić wysłanie profilu do innego użytkownika, bez przesyłania danych osobowych.
Restart Restart Dodaje do menu głównego, i menu w zasobniku systemowym, opcję restartu.
Sametime Sametime protocol Zapewnia obsługę protokołu Lotus Sametime.
Scriver Scriver Łatwa i lekka wtyczka rozmów.
SecureIM SecureIM Wtyczka SecureIM dla Mirandy NG.
SeenPlugin Last seen Zapisuje kiedy kontakt był ostatnio dostępny oraz jakie kontakty były dostępne kiedy byłeś nieobecny.
SendSS Send ScreenShot+ Robi zrzut ekranu i wysyła go do kontaktu.
Sessions Sessions Menedżer sesji.
ShlExt Shell extension Zapewnia integrację Mirandy NG z menu kontekstowym powłoki.
SimpleAR Simple auto replier Prosta wtyczka do automatycznych odpowiedzi.
SimpleStatusMsg Simple status message Umożliwia zmianę statusu i opisów w prosty sposób.
SkypeStatusChange Skype status change Zmienia status Skype'a zgodnie ze statusem Mirandy.
SkypeWeb Skype protocol (Web) Wsparcie protokołu Skype dla Mirandy NG. Oparte na nowym Skype w przeglądarce.
SmileyAdd SmileyAdd Usługa emotikon.
Spamotron Spam-o-tron Antyspam dla ICQ.
SpellChecker Spell checker Umożliwia sprawdzanie pisowni w oknie rozmowy.
SplashScreen Splash screen Pozwala na pokazanie ekranu startowego przy uruchamianiu Mirandy.
StartPosition Start position Umożliwia podanie pozycji pojawienia się listy kontaktów.
StartupSilence StartupSilence Wyłącza wszystkie popupy i dźwięki podczas uruchamiania Mirandy.
StatusChange Status change Zmienia status protokołu na ustaloną wartość w momencie gdy wyślesz/otrzymasz określone zdarzenie.
StatusManager Status manager Moduł "bezczynności" i sprawdzania połączenia. Pozwala także na określenie statusu jaki Miranda ustawi na starcie dla danych kont.
Steam Steam protocol Zapewnia obsługę protokołu Steam.
StopSpam StopSpam+ Antyspam dla Mirandy NG.
StopSpamMod StopSpam mod Antyspam dla Mirandy NG.
TabSRMM TabSRMM Najbardziej zaawansowana wtyczka rozmów.
Tipper Tipper Powiadomienia w okienkach.
Toaster Toaster Dostarcza usługi popupów dla różnych wtyczek, opartej na powiadomieniach aplikacji z Windows.
TooltipNotify Tooltip notify Kiedy kontakt zmienia status, pokazuje mały popup nad zasobnikiem systemowym.
TopToolBar TopToolBar Dodaje przyciski do paska narzędzi listy kontaktów.
Tox Tox protocol Zapewnia obsługę protokołu Tox.
TrafficCounter Traffic counter Licznik ruchu.
TranslitSwitcher Switch layout or transliterate Pozwala przełączyć układ klawiatury, transliteracji i wielkości liter wprowadzonego w oknie wiadomości tekstu.
Twitter Twitter protocol Zapewnia obsługę protokołu Twitter.
UInfoEx User info ext Daje szerokie możliwości edytowania (lokalnego) informacji o kontaktach.
UserGuide User guide Dodaje do menu pozycję pozwalającą na wyświetlenie instrukcji obsługi używanej paczki.
Variables Variables Dodaje wsparcie dla dynamicznych zmiennych w tekstach.
VKontakte VKontakte protocol Zapewnia obsługę protokołu VKontakte.
Watrack Winamp Track Wstawia do okna rozmowy lub opisu informacje na temat odtwarzanej muzyki.
Watrack_MPD Watrack MPD Wsparcie usługi odtwarzacza muzyki dla wtyczki Watrack.
wbOSD WannaBe OSD Wyświetla na ekranie informacje o nowej wiadomości lub zmianie statusu wykorzystując OSD.
Weather Weather Pobiera informacje o pogodzie i wyświetla je na liście kontaktów.
WebView Webview Pozwala na dodanie stron internetowych jako kontaktów i wyświetlenie w oknie ich tekstu i/lub alarmów o zmianach w treści tych stron.
WhenWasIt Birthday reminder Powiadamia o nadchodzących urodzinach.
WhoUsesMyFiles Who Use My Files Skanuje w poszukiwaniu użytkowników twoich udostępnionych plików i folderów w sieci, i powiadamia Cię za pomocą popupa.
WinterSpeak WinterSpeak Interfejs Mirandy dla API mowy Microsoft (SAPI).
XSoundNotify XSoundNotify Dodaje rozszerzone opcje dla powiadomień dźwiękowych.
YAMN Mail Notifier Przeglądarka poczty i powiadomienia o nowych wiadomościach.
YARelay YARelay Przesyła wiadomości do określonego kontaktu gdy jesteś nieobecny.
ZeroNotify Zero notifications Dodaje opcje automatycznego wyłączania powiadomień gdy protokół ma określony status.
ZeroSwitch Zero switch Dodaje ikonę Mirandy NG do okna przełączania Alt+Tab nawet jeśli okno główne posiada inny styl paska tytułowego.

Inne wtyczki

  • IM Updater (x32, x64) – wtyczka do automatycznej konwersji Twojej instalacji Mirandy IM do Mirandy NG.

Wtyczki testowe

Uwaga
Wtyczki, które są w głębokiej fazie rozwojowej i nie są przeznaczone do korzystania z nich na co dzień. Mogą powodować awarie i utratę danych. Używasz wyłącznie na własne ryzyko.

Zarzucone wtyczki

Nieaktualne, nierozwijane już wtyczki. Ich funkcjonalność została przeniesiona w kod programu, na inne wtyczki lub nie są już dostępne do pobrania.