Tlen protocol

From Miranda NG
< Plugin:TlenPlugin:Tlen/pl
Jump to: navigation, search

Tlen protocol
Tlen protocol
Nazwa pliku Tlen.dll
Autorzy Santithorn Bunchua, Adam Strzelecki, Piotr Piastucki


<translate> Important</translate>
Protokół został zamknięty, więc wtyczkę zarzucono. Aby zachować swoje kontakty i historię użyj protokołu Dummy.

Zapewnia obsługę protokołu Tlen w Mirandzie NG.