Gadu-Gadu protocol

From Miranda NG
< Plugin:GGPlugin:GG/pl
Jump to: navigation, search

Gadu-Gadu protocol
Gadu-Gadu protocol
Nazwa pliku GG.dll
Autorzy Bartosz Białek, Adam Strzelecki
Pobierz
Wersja stabilna: 32-bit, 64-bit
Wersja rozwojowa: 32-bit, 64-bit

Zapewnia obsługę protokołu Gadu-Gadu w Mirandzie NG.