IRC protocol

From Miranda NG
< Plugin:IRCPlugin:IRC/pl
Jump to: navigation, search

IRC protocol
Brak zdjęcia
Nazwa pliku IRC.dll
Autorzy Jörgen Persson, George Hazan
Strona domowa
Pobierz
Wersja stabilna: 32-bit, 64-bit
Wersja rozwojowa: 32-bit, 64-bit

Zapewnia obsługę protokołu Internet Relay Chat (IRC) w Mirandzie NG.