Facebook RM

From Miranda NG
< Plugin:FacebookPlugin:Facebook/pl
Jump to: navigation, search

Facebook RM
Facebook RM
Nazwa pliku Facebook.dll
Autorzy Michal Zelinka, Robert Pösel
Pobierz
Wersja stabilna: 32-bit, 64-bit
Wersja rozwojowa: 32-bit, 64-bit
Inne: Smiley pack (with Emoji)
IEView template,

Zapewnia obsługę protokołu Facebook w Mirandzie NG.


Główne cechy

  • Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów.
  • Wsparcie dla wysyłania próśb o znajomość, akceptowania i cofania znajomości.
  • Status Niewidoczny.
  • Powiadomienia o usunięciu Cię ze znajomych.
  • Wpisywanie statusu na Facebooku z poziomu Mirandy.
  • Odbieranie nowych powiadomień i aktualności z tablicy.
  • Pokazuje kontakty ze statusem "Na komórce".


Dodatki

Problemy z logowaniem

  • Jeżeli nie możesz się zalogować w Mirandzie, to upewnij się, że możesz to uczynić w przeglądarce internetowej. Może to być jakaś (nieobsługiwana) kontrola dostępu lub błąd facebook'a.
  • Jeżeli w przeglądarce działa, a wciąż nie możesz zalogować się przez Mirandę, to spróbuj zainstalować wtyczkę Database Editor (zalecana ostrożność przy jej wykorzystywaniu) i usunąć klucz DeviceID w gałęzi Ustawienia/<wewnętrzna nazwa konta> (np. Facebook_1), a następnie spróbuj zalogować się ponownie.


Ukryte opcje

Aby dodać/zmienić te opcje będziesz potrzebować wtyczki Database Editor.

Ustawienie Typ Domyślnie Opis
Locale String brak Pobieraj błędy facebook'a w określonym języku, "en_US", "pl_PL", itd (zmiana wymaga restartu).
NaseemsSpamMode Byte 0 1 = Nie dodawaj kontaktów jeżeli wyślemy im wiadomość z innych instancji. Dodaje ich tylko gdy odpowiedzą.
NoChatMessageReadNotify Byte 0 1 = Ignore chat message read notify.
OpenUrlBrowser Unicode brak Otwieraj linki w innej przeglądarce. Wartością (w gałęzi konta) jest ścieżka do przeglądarki.
PagePrefix Unicode 📄 Przedrostek nazwy "strony" kontaktów (wymaga restartu do wprowadzenia).
PollRate Byte 24 Odstęp czasu pomiędzy kolejnymi odczytami listy znajomych i powiadomień, w sekundach z przedziału 10 do 60.
SendMessageTries Byte 1 Liczba prób ponownego wysłania wiadomości. Pomiędzy 1 a 5.
TimeoutsLimit Byte 3 Limit błędów po których FB się rozłączy.