Facebook RM

From Miranda NG
< Plugin:FacebookPlugin:Facebook/cs
Jump to: navigation, search

Facebook RM
Facebook RM
Název souboru Facebook.dll
Autoři Michal Zelinka, Robert Pösel
Odkazy ke stažení
Stabilní verze: 32-bit, 64-bit
Nejnovější verze: 32-bit, 64-bit
Ostatní: Smiley pack (with Emoji)
IEView template,

Facebook protokol pro Mirandu NG.


Hlavní funkce

  • Vyhledávání a přidávání přátel
  • Žádání, potvrzování a odmítání přátelství
  • Stav Neviditelný
  • Oznámení, když si vás někdo odebere z přátel
  • Přidávání příspěvků na zeď přímo z Mirandy (na vlastní zeď, zeď přátel nebo vlastních stránek)
  • Oznamování upozornění a příspěvků ze zdi
  • Zobrazení kontaktů se stavem Na telefonu
  • S doplňkěm Fingerprint rozlišuje tyto klienty kontaktů: webová stránka, mobilní klient (Facebook App nebo Facebook Messenger) a neznámý klient


Doplňky

Řešení chyb

  • Pokud se nemůžete přihlásit ve vaší Mirandě, ověřte si, zda vám funguje přihlášení ve webovém prohlížeči. Může to být způsobeno některým (nepodporovaným) zabezpečením přihlášení nebo chyba samotného Facebooku.
  • Pokud vám funguje přihlášení ve webovém prohlížeči, ale Miranda se stále nepřipojí, zkuste nainstalovat a otevřít doplněk Database Editor (buďte s ním opatrní!) a smažte klíč DeviceID v sekci Nastavení/<interní název účtu> (např. Facebook_1) a poté se zkuste přihlásit znovu.


Skrytá nastavení

Pro přidání/změnu těchto nastavení potřebujete doplněk Database Editor.

Nastavení Typ
hodnoty
Výchozí
hodnota
Popis
Locale String není Načítá chyby Facebooku ve specifickém jazyce: "en_US", "cs_CZ", atd (vyžaduje restart).
NaseemsSpamMode Byte 0 1 = Nepřidávat kontakty do Mirandy automaticky při odeslání zprávy z jiného zařízení, ale až když odpoví.
NoChatMessageReadNotify Byte 0 1 = Ignore chat message read notify.
OpenUrlBrowser Unicode není Otevírat URL odkazy v jiném prohlížeči. Hodnotou je cesta ke spustitelnému souboru prohlížeče.
PagePrefix Unicode 📄 Prefix for name of "page" contacts (requires restart to apply).
PollRate Byte 24 Mezi 10 a 60 = Doba čekání mezi požadavky o seznam kontaktů a příspěvky ze zdi (v sekundách).
SendMessageTries Byte 1 Between 1 and 5 = Number of tries to send message.
TimeoutsLimit Byte 3 Počet chyb po kterých dojde k odhlášení.