Mail.ru Agent

From Miranda NG
< Plugin:MRAPlugin:MRA/pl
Jump to: navigation, search

Mail.ru Agent
Mail.ru Agent
Nazwa pliku MRA.dll
Autor Rozhuk Ivan
Pobierz
Wersja stabilna: 32-bit, 64-bit
Wersja rozwojowa: 32-bit, 64-bit

Zapewnia obsługę protokołu Mail.ru Agent (MRA) w Mirandzie NG.