WhatsApp Protocol

From Miranda NG
< Plugin:WhatsAppPlugin:WhatsApp/pl
Jump to: navigation, search

WhatsApp Protocol
WhatsApp Protocol
Nazwa pliku WhatsApp.dll
Autor Uli Hecht
Strona domowa


Ważne
Wtyczka i kilka innych klientów WhatsApp nie będzie działać jednocześnie. Jeśli korzystasz z wersji Android, będziesz musiał ponownie zarejestrować wtyczkę Mirandy.

Zapewnia podstawową obsługę protokołu WhatsApp.


Paczki emotikon


Dodatki