HistoryStats

From Miranda NG
Plugin:HistoryStats/pl
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page HistoryStats and the translation is 67% complete.
HistoryStats
Brak zdjęcia
Nazwa pliku HistoryStats.dll
Autor Martin Afanasjew
Pobierz
Wersja stabilna: 32-bit, 64-bit
Wersja rozwojowa: 32-bit, 64-bit

Tworzy szczegółowe, kolorowe i konfigurowalne statystyki, używając historii wiadomości.

Wspierane zmienne

Jeśli opcja jest włączona, można użyć kilku zmiennych w nazwie pliku wyjściowego i folderu na dodatkowe pliki. Wartości zmiennych używających daty/czasu odpowiadają dacie/czasowi wygenerowania statystyk. Wspierane są następujące zmienne:

Zmienna Opis Przykład
%profile_path% Ścieżka do profilu (z końcowym odwrotnym ukośnikiem) С:\Soft\Miranda NG\Profiles\
%profile_name% Nazwa Twojego profilu
%miranda_path% Lokalizacja pliku Miranda32(64).exe (z końcowym odwrotnym ukośnikiem) С:\Soft\Miranda NG\
%nick% Twój nick (zobacz opcję Własny nick dla statystyk w ustawieniach wyjściowych)
%h% Godzina w 12-godzinnym formacie niepoprzedzona zerem 1-12
%hh% Godzina w 12-godzinnym formacie poprzedzona zerem 01-12
%H% Godzina w 24-godzinnym formacie niepoprzedzona zerem 0-23
%HH% Godzina w 24-godzinnym formacie poprzedzona zerem 00-23
%tt% Symbole am/pm małymi literami am/pm
%TT% Symbole am/pm dużymi literami AM/PM
%m% Minuty niepoprzedzone zerem 0-59
%mm% Minuty poprzedzone zerem 00-59
%s% Sekundy niepoprzedzone zerem 0-59
%ss% Sekundy poprzedzone zerem 00-59
%yy% Dwucyfrowy rok 06
%yyyy% Czterocyfrowy rok 2006
%M% Numer miesiąca niepoprzedzony zerem 1-12
%MM% Numer miesiąca poprzedzony zerem 01-12
%MMM% Skrócona nazwa miesiąca Jan, Feb, etc.
%MMMM% Pełna nazwa miesiąca January, February, etc.
%d% Numer dnia miesiąca niepoprzedzony zerem 1-31
%dd% Numer dnia miesiąca poprzedzony zerem 01-31
%ww% Skrócona nazwa dnia tygodnia Mo, Tu, We, etc.
%www% Skrócona nazwa dnia tygodnia Mon, Tue, Wed, etc.
%wwww% Pełna nazwa dnia tygodnia Monday, Tuesday, Wednesday
%% Pojedynczy znak procentu  %