Buddy pounce

From Miranda NG
Plugin:BuddyPounce/pl
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Buddy pounce and the translation is 100% complete.
Buddy pounce
Brak zdjęcia
Nazwa pliku BuddyPounce.dll
Autor Jonathan Gordon
Pobierz
Wersja stabilna: 32-bit, 64-bit
Wersja rozwojowa: 32-bit, 64-bit

Pozwala na automatyczne wysłanie wiadomości do kontaktu, który zmieni status w momencie, gdy np. nie ma Cię przy komputerze. Zasadniczo, dodaje funkcję wysyłania wiadomości do niedostępnych kontaktów dla protokołów, które jej nie obsługują.

Użycie

Kliknij PPM na kontakcie, do którego chcesz wysłać wiadomość i wybierz opcję Buddy Pounce. Jeżeli nie zmieniałeś jeszcze opcji, to pojawi się okno w "prostym" widoku. Wiadomość jaką wpiszesz w to okno (po zatwierdzeniu), zostanie wysłana do kontaktu, kiedy ten zmieni status. Domyślne zachowanie można zmienić w opcjach.

Naciśnięcie przycisku Zaawansowane >> otworzy rozszerzone okno. Możesz w nim dokładnie określić kiedy wysłać wiadomość, jak również ustawić inne opcje. Na początku jednak upewnij się, że kontakt do którego chcesz wysłać wiadomość jest wybrany z listy rozwijanej w prawym górnym rogu.

Wyjaśnienie ustawień

  • Wysyłaj, gdy mój status to... — Otwiera okno z polami wyboru statusów. Twoja wiadomość zostanie wysłana tylko wtedy, gdy Twój status będzie taki sam jak te zaznaczone.
  • Wysyłaj, gdy zmienią status na... — Jak poprzednio, z tą różnicą, że Twoja wiadomość zostanie wysłana tylko wtedy, gdy kontakt zmieni status na jeden z zaznaczonych.

Następne 3 opcje będą ignorowane po ustawieniu na 0:

  • Użyj Pounce ponownie — Gdy ustawione na wartość inną niż 0, to tyle następnych razy gdy kontakt zmieni status na określony, będzie do niego wysyłana wiadomość.
  • Opóźnienie poddania się — Jeżeli kontakt nie zmieni statusu na określony, w ciągu podanej tu liczbie dni, to wiadomość nie zostanie już wysłana.
  • Okno potwierdzenia — Gdy ustawione na wartość inną niż 0, wyświetli okno z prośbą zatwierdzenia wysłania wiadomości. Jeżeli nie naciśniesz anuluj, to wiadomość zostanie wysłana automatycznie po podanej liczbie sekund. Gdy ustawione na 1024 nie wyśle wiadomości, chyba że naciśniesz OK.

Rozszerzone okno posiada dwa dodatkowe przyciski:

  • Usuń Pounce — Usuwa zadanie automatycznego wysłania wiadomości.
  • Załaduj ustawienia domyślne — Zmienia wszystkie ustawienia na wartości domyślne pochodzące z opcji.

"Prosty" widok używa ustawień domyślnych do wysyłania wiadomości.

Opcje

Opcje wtyczki znajdujące się w oknie opcji Mirandy:

  • Użyj Zaawansowanego Okna — Gdy zaznaczone, po wybraniu Buddy Pounce z menu kontaktu będzie wyświetlany "rozszerzony" widok okna.
  • Pokaż raporty doręczenia — Gdy zaznaczone, będzie wyświetlać okno powiadamiające o udanym lub nie, wysłaniu wiadomości.
  • Ustawienia domyślne — Są to ustawienia takie same jak opisane uprzednio. Wartości ustawione tutaj będą używane jako domyślne i używane dla okna z "prostym" widokiem.