Skype protocol (Web)

From Miranda NG
< Plugin:SkypeWebPlugin:SkypeWeb/pl
Jump to: navigation, search

Skype protocol (Web)
Skype protocol (Web)
Nazwa pliku SkypeWeb.dll
Autor Miranda NG Team
Strona domowa
Pobierz
Wersja stabilna: 32-bit, 64-bit
Wersja rozwojowa: 32-bit, 64-bit

Wsparcie protokołu Skype dla Mirandy NG. Oparte na nowym Skype w przeglądarce.