E-mage LAN protocol

From Miranda NG
< Plugin:EmLanProtoPlugin:EmLanProto/pl
Jump to: navigation, search

E-mage LAN protocol
Brak zdjęcia
Nazwa pliku EmLanProto.dll
Autor kva
Pobierz
Wersja stabilna: 32-bit, 64-bit
Wersja rozwojowa: 32-bit, 64-bit

Zapewnia obsługę protokołu E-mage LAN w Mirandzie NG.