Jabber protocol

From Miranda NG
< Plugin:JabberPlugin:Jabber/pl
Jump to: navigation, search

Jabber protocol
Jabber protocol
Nazwa pliku Jabber.dll
Autorzy George Hazan, Maxim Mluhov, Victor Pavlychko, Artem Shpynov, Michael Stepura
Pobierz
Wersja stabilna: 32-bit, 64-bit
Wersja rozwojowa: 32-bit, 64-bit

Zapewnia obsługę protokołu Jabber (XMPP) w Mirandzie NG.


Obsługiwane XEP'sy

Miranda NG obsługuje obecnie następujące XEP'sy:

Kliknij tutaj, aby przełączyć listę.


Zobacz również