Sametime protocol

From Miranda NG
< Plugin:SametimePlugin:Sametime/pl
Jump to: navigation, search

Sametime protocol
Brak zdjęcia
Nazwa pliku Sametime.dll
Autorzy Scott Ellis, Szymon Tokarz
Pobierz
Wersja stabilna: 32-bit, 64-bit
Wersja rozwojowa: 32-bit, 64-bit

Zapewnia obsługę protokołu Lotus Sametime w Mirandzie NG.

Ukryte opcje

Aby dodać/zmienić te opcje będziesz potrzebować wtyczki Database Editor.

Ustawienie Typ Domyślnie Opis
ForceLogin Byte 0 1 = Wymuszaj logowanie do serwera Sametime po każdej próbie przekierowania logowania.