VKontakte protocol

From Miranda NG
< Plugin:VKontaktePlugin:VKontakte/pl
Jump to: navigation, search

VKontakte protocol
VKontakte protocol
Nazwa pliku VKontakte.dll
Autor Miranda NG Team
Strona domowa
Pobierz
Wersja stabilna: 32-bit, 64-bit
Wersja rozwojowa: 32-bit, 64-bit
Inne: Smiley packs,

Zapewnia obsługę protokołu VKontakte w Mirandzie NG.

Ukryte opcje

Aby dodać/zmienić te opcje będziesz potrzebować wtyczki Database Editor.

Ukryte opcje dla konta
Ustawienie Typ Domyślnie Opis
AlwaysOpenCaptchaInBrowser Byte 0 1 = Zawsze otwieraj captcha w przeglądarce.
MaxFriendsCount Dword 1000 Maksymalna liczba znajomych.
ShowVkDeactivateEvents Byte 1 1 = Pokazuj zdarzenia zablokowania/usunięcia profilów.
UseCaptchaAssistant Byte 0 1 = Używaj usługi asystenta captcha.
UseStandardUrlEncode Byte 0 1 = Używaj standardowego kodowania adresu URL dla wysyłanych wiadomości (większy ruch sieciowy).
Ukryte opcje dla kontaktu
Ustawienie Typ Domyślnie Opis
FloodListingToPopups Byte 1 0 = Wyłącza powiadomienia o słuchanym utworze od tego kontaktu.
ShowVkDeactivateEvents Byte 1 1 = Pokazuj zdarzenia zablokowania/usunięcia profilów.

Paczki emotek