Discord

From Miranda NG
< Plugin:DiscordPlugin:Discord/pl
Jump to: navigation, search

Discord
Discord
Nazwa pliku Discord.dll
Autor George Hazan
Pobierz
Wersja stabilna: 32-bit, 64-bit
Wersja rozwojowa: 32-bit, 64-bit

Obsługa protokołu Discord w Mirandzie NG.