Steam protocol

From Miranda NG
< Plugin:SteamPlugin:Steam/pl
Jump to: navigation, search

Steam protocol
Brak zdjęcia
Nazwa pliku Steam.dll
Autorzy Miranda NG Team, Robert Pösel
Strona domowa
Pobierz
Wersja stabilna: 32-bit, 64-bit
Wersja rozwojowa: 32-bit, 64-bit

Zapewnia obsługę protokołu Steam (w tej chwili tylko wiadomości tekstowe).


Ukryte opcje

Aby dodać/zmienić te opcje będziesz potrzebować wtyczki Database Editor.

Ustawienie Typ Domyślnie Opis
PollingErrorsLimit Byte 5 Number of polling tries before giving up.