Seznam doplňků

From Miranda NG
Plugin list/cs
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Plugin list and the translation is 88% complete.

Doplňky

Seznam doplňků seřazených dle názvu souboru.

See Doplňky for plugins grouped by their functionality.

File name Plugin name Description
Actman Action manager Doplněk pro správu různých činností Mirandy - např. otevírání oken s kontakty, vkládání textu, spouštění programů a služeb.
AddContactPlus Add contact+ Umožňuje rychle přidávat nové kontakty.
Alarms Alarms Umožňuje nastavit alarm pro konkrétní čas, denní, týdenní a také pro konkrétní dny v týdnu.
AsSingleWindow AsSingleWindow
AssocMgr File association manager Spravuje asociace souborů a URL jako jsou gg, mirpu, xmpp.
AuthState Authorization state Zobrazí ikonu vedle jména kontaktu s informací o stavu jeho autorizace.
AutoRun Autorun Jednoduchý způsob, jak zajistit spuštění Mirandy při startu Windows.
AutoShutdown Auto shutdown Na základě určité události umožňuje vypnout, restartovat počítač nebo podobně.
AvatarHistory Avatar history
AVS Avatar service Načítá a spravuje avatary kontaktů pro ostatní doplňky.
BasicHistory Basic history Zobrazovač historie.
BASS_interface BASS interface Doplněk pro rozhraní un4seen's BASS.
Boltun Boltun
BossKey BossKey+ Anti-šéf doplněk. Umožňuje přepnout Mirandu NG jedinou klávesou do předem nastaveného módu.
BuddyExpectator Buddy expectator Pomocí oznámení a dalších akcí informuje o dlouhé absenci kontaktů a jejich návratu.
BuddyPounce Buddy pounce Umožňuje odeslat zprávu kontaktům při změně jejich stavu.
ChangeKeyboardLayout Change keyboard layout Doplněk pro změnu rozvržení klávesnice.
ClientChangeNotify Client change notify Zobrazuje upozornění když někdo ve vašem seznamu kontaktů změní svého klienta.
Clist_blind BClist Seznam kontaktů pro nevidomé.
Clist_modern Modern contact list Zobrazuje kontakty, upozornění na události, stavy protokolů a umožňuje pokročilé úpravy vzhledu. Podporuje rámečky a rozšířenou práci s metakontakty.
Clist_nicer Clist nicer Zobrazuje kontakty, upozornění na události, stavy protokolů a podporuje rámečky.
Cln_skinedit Skin editor for Clist nicer Umožňuje úpravu skinu pro Clist_nicer.
CloudFile CloudFile
CmdLine Command line
ConnectionNotify ConnectionNotify Zobrazí oznámení při navázání spojení.
Console Console
Contacts Send/receive contacts Umožňuje odesílat a přijímat kontakty.
CrashDumper Crash dumper Zaznamenává informace o pádech Mirandy.
CryptoPP Crypto++ Knihovna Crypto++ pro doplněk SecureIM.
CSList Custom status list Umožňuje jednoduchou správu vašich rozšířených stavů z jednoho místa.
CurrencyRates CurrencyRates Zobrazuje kurzy měn.
CyrTranslit CyrTranslit Nahrazuje (pouze pro zvolené kontakty) znaky azbuky v odchozích zprávách jejich fonetickými ekvivalenty v latince.
DbChecker Database checker Kontrola databáze Mirandy NG.
DbEditorPP Database editor++ Pokročilý editor databáze.
Db_autobackups Db autobackuper Doplněk pro zálohování databáze.
Dbx_mdbx Miranda NG MDBX database driver Umožňuje čtení a zápis dat do uživatelského profilu: globální nastavení, kontakty, historii a další položky.
Dbx_mmap Miranda NG mmap database driver Umožňuje čtení a zápis dat do uživatelského profilu: globální nastavení, kontakty, historii a další položky.
Dbx_sqlite Miranda NG SQLite database driver Umožňuje čtení a zápis dat do uživatelského profilu: globální nastavení, kontakty, historii a další položky.
Discord Discord Discord protokol.
Dummy Dummy protocol Tento doplněk funguje jako náhrada zrušených protokolů pro uchování kontaktů a jejich historie.
EmLanProto E-mage LAN protocol E-mage LAN protokol.
Exchange Exchange notifier plugin Informuje o nepřečtených e-mailech na serveru Exchange.
Facebook Facebook Facebook protokol.
FavContacts Favorite contacts Nabídka s oblíbenými kontakty.
FileAsMessage File as message Přenos souborů použitím komunikačních služeb - jako čistý text.
Fingerprint Fingerprint NG
Flags Country flags Umožňuje zjištění země podle IP adresy a zobrazení příslušné vlajky.
FltContacts Floating contacts Plovoucí kontakty pro Mirandu.
Folders Custom profile folders
FTPFile FTP File YM
GG Gadu-Gadu protocol Gadu-Gadu protokol.
GmailNotifier Gmail Multiple Notifier Lokálně kontroluje vaše schránky na Gmailu.
HistoryPP History++ Zobrazovač historie.
HistoryStats HistoryStats
HistorySweeperLight History sweeper light Umožňuje mazat systémovou historii, historii vybraných nebo všech kontaktů.
HTTPServer HTTPServer
HwHotKeys Hardware HotKeys Umožňuje přiřadit rozšířené multimediální klávesy (pouze pro PS/2 klávesnice).
ICQ ICQ protocol ICQ protokol.
ICQCorp ICQ corporate protocol ICQ corporate protokol.
IEHistory IEView history viewer
IEView IEView Záznam komunikace založený na Internet Exploreru.
IgnoreState Ignore state Zobrazuje stav filtrování kontaktu v seznamu kontaktů.
Import Import contacts and messages Importuje kontakty a zprávy z jiného profilu Mirandy nebo externího programu.
IRC IRC protocol Internet Relay Chat (IRC) protokol.
Jabber Jabber protocol Jabber (XMPP) protokol.
Jingle Jingle Jingle support for Jabber protocol.
KeyboardNotify Keyboard notify ext. Bliká LEDkami vaší klávesnice při příchozí zprávě.
LinkList History linklist plus Generuje seznam odkazů vyextrahovaných z historie.
ListeningTo ListeningTo Zajišťuje informace o poslechu hudby kontaktů(m).
LotusNotify LotusNotify
MagneticWindows Magnetic Windows
MenuEx Menu item ext Přidává některé užitečné možnosti do menu kontaktu.
MessageState Message state
MinecraftDynmap Minecraft Dynmap protocol
MirandaG15 MirandaG15
MirFox MirFox Část integrace Miranda-Firefox.
MirLua MirLua
MirOTR Miranda OTR OTR (Mimo záznam) doplněk pro Mirandu NG.
MobileState Mobile state Zobrazí ikonu u kontaktů, kteří jsou připojeni z mobilního telefonu.
MRA Mail.ru Agent Mail.ru Agent (MRA) protokol.
mRadio mRadio Mod
Msg_Export Message export
MsgPopup Message popup Nahrazuje informační dialogy (ty s tlačítkem OK) oznámeními.
MyDetails My details Zobrazuje a umožňuje upravit vaše detaily pro všechny účty.
New_GPG GPG
NewAwaySys New Away System Mod
NewEventNotify NewEventNotify Zobrazí oznámení při přijetí zprávy, odkazu, souboru nebo při výskytu jiné události.
NewsAggregator News aggregator Čtečka novinek RSS/Atom.
NewStory NewStory
NewXstatusNotify xStatus notify Oznamuje, když si kontakt změní svůj stav, rozšířený stav nebo zprávu stavu.
NimContact Non-IM Contact
NoHistory NoHistory Umožňuje zabránit Mirandě ukládat jakoukoliv historii.
NotesReminders Sticky Notes & Reminders
NotifyAnything NotifyAnything
Nudge Nudge Doplněk pro zatřesení seznamem kontaktů a komunikačním oknem.
OpenFolder Open Miranda folder Přidává položku do menu a tlačítkové lišty pro otevření složky s Mirandou.
PackUpdater Pack updater
PasteIt Paste it
Ping Ping Zasílá ping na zvolené IP adresy nebo doménové jména.
PluginUpdater Plugin updater Umožňuje automatickou instalaci a aktualizaci doplňků a dalších komponent.
PManagerEx Miranda NG profile changer Přidá položky do hlavního menu pro načtení jiného profilu a restart.
PopupPlus Popup plus Poskytuje služby oznámení pro různé doplňky.
ProxySwitch ProxySwitch
QuickContacts Quick contacts Otevře okno se specifickými funkcemi pro kontakty.
QuickMessages Quick messages
QuickReplies Quick replies Doplněk pro rychlé vkládání (či odesílání) předdefinovaných zpráv v komunikačním okně.
QuickSearch Quick Search
Quotes Quotes Zobrazuje kurzy měn a ekonomické citace.
RecentContacts Recent contacts Přidává položku do hlavního menu pro zobrazení okna se seznamem jmen posledních použitých kontaktů, seřazených od nejnovějších po nejstarší.
RemovePersonalSettings Remove Personal Settings Odstraní osobní údaje, aby bylo možné odeslat váš profil někomu dalšímu bez vašich osobních dat.
Restart Restart Přidává položku Restart do hlavního menu.
Sametime Sametime protocol Lotus Sametime protokol.
Scriver Scriver Doplněk pro odesílání a přijímání zpráv.
SecureIM SecureIM SecureIM doplněk.
SeenPlugin Last seen Zaznamenává kdy byl uživatel naposledy spatřen a kteří uživatelé se připojili během vaší nečinnosti.
SendSS Send ScreenShot+ Vyfotí obrazovku a odešle obrázek kontaktu.
Sessions Sessions Správce relací pro Mirandu NG.
ShlExt Shell extension Přidává podporu pro odesílání souborů z kontextové nabídky systému. Kliknutím pravým tlačítkem na soubor/složku zobrazí všechny vaše seznamy kontaktů a umožní vybrat profil/kontakt pro odeslání souboru.
SimpleAR Simple auto replier
SimpleStatusMsg Simple status message Umožňuje jednoduchou volbu stavu a stavových zpráv.
SkypeStatusChange Skype status change Změna stavu programu Skype dle stavu Mirandy.
SkypeWeb Skype protocol (Web) Skype (Web) protokol.
SmileyAdd SmileyAdd Podpora smajlíků.
Spamotron Spam-o-tron
SpellChecker Spell checker
SplashScreen Splash screen Zobrazí logo při spuštění Mirandy.
StartPosition Start position Umožňuje zvolit startovní pozici seznamu kontaktů relativně vůči hlavnímu panelu a okraji obrazovky.
StartupSilence StartupSilence
StatusChange Status change Umožňuje změnu stavu při odeslání/přijetí zprávy, odkazu či souboru.
StatusManager Status manager
Steam Steam protocol Steam protokol.
StopSpam StopSpam+
StopSpamMod StopSpam mod
TabSRMM TabSRMM Komunikační modul pro rozhovory a chaty pro Mirandu NG.
Telegram Telegram protocol Telegram protokol.
Tipper Tipper Informační bubliny.
Toaster Toaster
TooltipNotify Tooltip notify Při přechodu do vybraného stavu zobrazí v oznamovací oblasti příslušnou informaci.
TopToolBar TopToolBar Tlačítková lišta přidává tlačítka do horního rámečku pro rychlý přístup.
Tox Tox protocol Tox protokol.
TrafficCounter Traffic counter
TranslitSwitcher Switch layout or transliterate Umožňuje přepnout rozvržení nebo transliterovat nebo invertovat velikost zadaného textu v komunikačním okně s podporou smajlíků.
Twitter Twitter protocol Twitter protokol.
UInfoEx User info ext
UserGuide User guide Přidá položku do hlavního menu pro zobrazní uživatelské příručky.
Variables Variables
VKontakte VKontakte protocol VKontakte protokol.
VoiceService Voice Service
Watrack Winamp Track
Watrack_MPD Watrack MPD Podpora Music Player Daemon pro Watrack.
wbOSD WannaBe OSD Zobrazuje informace o nových zprávách/změnách stavu přímo na obrazovce.
Weather Weather Přijímá informace o počasí a zobrazuje je ve vašem seznamu kontaktů.
WebView Webview
WhatsApp WhatsApp protocol WhatsApp protokol.
WhenWasIt Birthday reminder Přidává možnost upozornění na narozeniny.
WhoUsesMyFiles Who Use My Files
WinterSpeak WinterSpeak Rozhraní pro použití Microsoft Speech API.
XSoundNotify XSoundNotify Umožňuje rozšířené možnosti zvukových upozornění.
YAMN Mail Notifier
YARelay YARelay Při vaší nedostupnosti přeposílá zprávy určenému kontaktu.
ZeroNotify Zero notifications Přidává možnost automatického vypnutí upozornění, když je protokol v určitém stavu.
ZeroSwitch Zero switch

Ostatní doplňky

  • IM Updater (x32, x64) – doplněk, který automaticky převede vaši instalaci Mirandy IM na Mirandu NG

Zrušené doplňky

Zastaralé a nepodporované doplňky. Buď byly integrovány do jádra nebo sloučeny s jinými doplňky.