Tox protocol

From Miranda NG
< Plugin:ToxPlugin:Tox/pl
Jump to: navigation, search

Tox protocol
Tox protocol
Nazwa pliku Tox.dll
Autor Miranda NG Team
Strona domowa
Pobierz
Wersja stabilna: 32-bit, 64-bit
Wersja rozwojowa: 32-bit, 64-bit
Todo [pl]: sync

Tox protocol support for Miranda NG.


Więcej informacji