Steam protocol

From Miranda NG
< Plugin:SteamPlugin:Steam/cs
Jump to: navigation, search

Steam protocol
Žádný obrázek
Název souboru Steam.dll
Autoři Miranda NG Team, Robert Pösel
Domovská stránka
Odkazy ke stažení
Stabilní verze: 32-bit, 64-bit
Nejnovější verze: 32-bit, 64-bit

Steam protokol pro Mirandu NG (text messages only for now).


Skrytá nastavení

Pro přidání/změnu těchto nastavení potřebujete doplněk Database Editor.

Nastavení Typ
hodnoty
Výchozí
hodnota
Popis
PollingErrorsLimit Byte 5 Number of polling tries before giving up.