Dummy protocol

From Miranda NG
Revision as of 14:44, 30 December 2017 by Goraf (talk | contribs) (Imported translation using page migration)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Plugin:Dummy/pl
Jump to navigation Jump to search
Dummy protocol
Brak zdjęcia
Nazwa pliku Dummy.dll
Autor Robert Pösel
Pobierz
Wersja stabilna: 32-bit, 64-bit
Wersja rozwojowa: 32-bit, 64-bit

Sztuczny/fikcyjny protokół dla Mirandy NG. Ten protokół nie robi nic.

Jaki jest cel tego protokołu?

Jest przydatny, gdy niektóre protokoły zostały zarzucone (jak Skype lub XFire) a chcesz zachować historię swoich kontaktów. W tym celu możesz "uaktualnić" swoje stare konto do protokołu Dummy, a następnie używać kontaktów jak poprzednio (pokazując historię i dane użytkowników, z wyjątkiem komunikacji z nimi, rzecz jasna). Możesz także utworzyć metakontakty od tego fikcyjnego kontaktu i połączyć go z kontaktem w innym protokole, aby mieć pełną historię dostępną dla pojedynczego kontaktu.

Jak "przetransformować" protokół do sztucznego

 1. Stary plugin protokołu musi zostać odłączony (usuń jego plik *.dll lub po prostu go wyłącz w Opcje → Wtyczki i ponownie uruchom Mirandę)
 2. Otwórz menedżera kont (Menu główne → Konta...)
 3. Znajdź i wybierz konto/protokół, który chcesz przekształcić na sztuczny
 4. Kliknij na dole przycisk od uaktualnienia (jeśli ten przycisk jest wyłączony, oznacza to, że wtyczka dla tego protokołu jest nadal załadowana, więc powróć od kroku 1)
 5. Wybierz "Dummy" jako protokół i naciśnij "Ok"

Dla Mirandy w wersji 0.95.5 i nowszej:

 1. Zaznacz ponownie wybrany protokół, a po prawej wybierz "Szablon protokołu", który powinien być nazwą protokołu, z którego aktualizujesz. Jeśli twojego protokołu nie ma na tej liście, wybierz "Niestandardowy".
 2. Poniżej możesz zobaczyć 2 inne opcje. Są one wypełniane automatycznie i nieaktywne, jeśli wybrano istniejący szablon. W przeciwnym wypadku są aktywne i muszą zostać wypełnione przez użytkownika:
  • Klucz unikalnego ID - tutaj musisz wpisać nazwę ustawienia/klucza/wpisu w bazie danych, który zawiera identyfikator kontaktów dla aktualizowanego protokołu. Każdy protokół może mieć inną nazwę klucza, możesz ją znaleźć zaglądając do bazy danych przy użyciu Database editor++ lub zaglądając do kodów źródłowych protokołu.
  • Tekst unikalnego ID - tutaj możesz napisać cokolwiek, ale spróbuj użyć tylko znaków a-Z, na przykład: "ID"
 3. Naciśnij "OK" i uruchom ponownie Mirandę.

For Miranda 0.95.4 and older:

 1. Select again your chosen protocol and at the right side you'll fill 2 options:
  • Unique ID setting – Here you must write the name of setting that holds contact identifier for your upgraded protocol. Each protocol may have different name, you can find it by looking into Database editor++ or protocol source codes. Here is the list of basic protocols:
   • AIM: "SN"
   • Facebook: "ID"
   • GG: "UIN"
   • ICQ: "UIN"
   • ICQCorp: "UIN"
   • IRC: "Nick"
   • Jabber: "jid"
   • MRA: "e-mail"
   • MSN: "e-mail"
   • Omegle: "nick"
   • Sametime: "stid"
   • Skype (SkypeKit): "sid"
   • SkypeClassic: "Username"
   • Steam: "SteamID"
   • Tlen: "jid"
   • Tox: "ToxID"
   • Twitter: "Username"
   • VK: "ID"
   • WhatsApp: "ID"
   • XFire: "Username"
   • Yahoo: "yahoo_id"
  • Unique ID text – Here you can write anything but try to use only a-Z characters, for example: "ID"
 2. Press "OK" and restart your Miranda.