LotusNotify

From Miranda NG
Revision as of 16:57, 6 March 2019 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Plugin:LotusNotify/pl
Jump to navigation Jump to search
LotusNotify
Brak zdjęcia
Nazwa pliku LotusNotify.dll
Autor MaKaRSoFT
Pobierz
Wersja stabilna: 32-bit,
Wersja rozwojowa: 32-bit,

Informacja
Nie ma 64-bitowej wersji wtyczki, ponieważ nie ma 64-bitowej wersji Lotus Client.

Wtyczka dla programu Lotus Notes Client powiadamiająca o nowych wiadomościach.

Od wersji 0.0.11.19 plugin używa dynamicznego ładowania biblioteki API Lotusa (ustawienie zmiennej środowiskowej PATH, uwzględniającej katalog, gdzie zainstalowany został Lotus, nie jest już wymagane). Jeżeli wtyczka nie załaduje biblioteki nNotes.dll, której szuka w lokalizacji (zapisanej przez instalator Lotusa w rejestrze, pod kluczem HKLM/Software/Lotus/Notes), wtyczka nie zostanie załadowana.

Instalacja

 • Skopiuj plik lotusnotify.dll do folderu Plugins Mirandy.
 • W opcjach Mirandy przejdź do zakładki Wtyczki → LotusNotify.
 • Wybierz przycisk wykryj, aby odczytać ustawienia serwera Lotus z pliku lotus.ini.
 • Uzupełnij swoje hasło, i wybierz Zarejestruj, aby dodać wtyczkę jako zaufaną w Lotus Notes.
 1. Jeśli chcesz, aby po kliknięciu lewym przyciskiem myszy, wiadomość otwierała się w programie Lotus Notes:
  • Otwórz klienta Lotus Notes.
  • Otwórz bazę, która ma się otwierać.
  • Otwórz jeden z dokumentów (Emaili).
  • We właściwościach dokumentu przejdź do piątej zakładki <+>
  • W polu identyfikator znajduje się link do tego dokumentu w formacie notes://serwer/baza/widok/dokument
   (np. Notes:///C125709600375164/01D6C45C67A7DC98C3256C70004F4814/94FDCE1037A90037C125726C004795DD gdzie serwer nie został podany)
  • Skopiuj fragment adresu bez części dokument, którą zamień na nazwę zmiennej %OID%, za którą wtyczka wstawi id dokumentu notes://serwer/baza/widok/%OID%
   (w naszym przykładzie Notes:///C125709600375164/01D6C45C67A7DC98C3256C70004F4814/%OID%)
  • Tak skomponowany link wklej w ustawieniach wtyczki w pole: "Polecenie po kliknięciu", a pole "Argumenty polecenia" pozostaw puste.
 2. Począwszy od wersji 0.0.15.26 możliwe jest zapisanie hasła dostępu do bazy Lotus w ustawieniach wtyczki. Pozwala to na autoryzację w API Lotusa bez podawania hasła przy każdym uruchomieniu. W tym celu koniecznych jest kilka ustawień:
  • Dodanie do pliku notes.ini (w katalogu instalacyjnym Lotus Notes) linii: EXTMGR_ADDINS=lotusnotify
   (można to zrobić automatycznie za pomocą przycisku Zarejestruj znajdującego się w opcjach wtyczki. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, wtyczka przy starcie sprawdza czy istnieje stosowny wpis w pliku notes.ini oraz w zależności od potrzeby i wybranej opcji, modyfikuje plik ini przed kontynuacją inicjalizacji Lotus API)
   • lub jeśli linia EXTMGR_ADDINS już istnieje, po prostu dodać po przecinku nowe rozszerzenie np.: EXTMGR_ADDINS=someextension, lotusnotify
  • Ustaw hasło w opcjach wtyczki.
  • Teraz możesz (jeśli chcesz/potrzebujesz) ustawić opcję zabezpieczeń, którą sugerowałem wyłączyć w drugiej odpowiedzi FAQ poniżej.
 3. Wraz z wersją 0.0.14.25 dodany został prymitywny filtr antyspamowy. Możliwe jest definiowanie słów znajdujących się w polach OD i TEMAT maila, których wystąpienie będzie skutkowało brakiem powiadomienia o tej wiadomości.

FAQ

Czy klient Lotus Notes może być uruchomiony na komputerze?
Nie zaobserwowałem jeszcze ubocznych skutków pracy wtyczki przy uruchomionym kliencie, dlatego nie widzę przeciwwskazań.
Plugin pyta o hasło do pliku id gdy próbuje sprawdzać pocztę.
Jest to wbudowane w klienta rozwiązanie zabezpieczające, którego wyłączenie jest możliwe w jego właściwościach (kosztem obniżenia zabezpieczeń). Aby wyłączyć tą funkcjonalność należy zaznaczyć opcję "Nie pytaj o hasło w innych aplikacjach działających w programie Lotus Notes...", którą można znaleźć w zakładce "Podst. dane o zabezp" opcji Plik → Zabezpieczenia → Zabezpieczenia użytkownika. Ostatnie wersje wtyczki posiadają wbudowany mechanizm autoryzacji i zmiana tej opcji nie jest wymagana. Konieczne jest jedynie ustawienie hasła odpowiedniego wpisu w konfiguracji lotusa (patrz pkt. 3 procedury instalacyjnej)
Miranda uruchamia się z błędem. Nie może znaleźć biblioteki nNotes.dll
Biblioteka nNotes.dll powinna znajdować się w katalogu instalacyjnym klienta lotusa, i wtyczka lotusnotify.dll powinna o tym wiedzieć. Aby ją poinformować najlepiej jest dodać katalog instalacyjny Lotusa (katalog gdzie znajduje się biblioteka nNotes.dll) do zmiennej środowiskowej PATH (Mój komputer → Właściwości → Zaawansowane → Zmienne środowiskowe... → Zmienne systemowe). Aktualne wersje nie powinny wymagać tego ustawienia.