History sweeper light

From Miranda NG
Revision as of 00:18, 12 February 2022 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Plugin:HistorySweeperLight/cs
Jump to navigation Jump to search
History sweeper light
Žádný obrázek
Název souboru HistorySweeperLight.dll
Autoři Sergey V. Gershovich, Boris Krasnovskiy, tico-tico
Odkazy ke stažení
Stabilní verze: 32-bit, 64-bit
Nejnovější verze: 32-bit, 64-bit

Tento doplněk umožňuje mazat systémovou historii, historii vybraných nebo všech kontaktů. Je možné mazat pouze historii starší než zvolený počet dní a také je možné nastavit mazání při spuštění/vypnutí Mirandy NG.

Poznámka
When content is deleted from an unencrypted SQLite database, the content is not usually erased but rather the space used to hold the content is marked as being available for reuse. This can allow deleted content to be recovered by a hacker or by forensic analysis. Running Main menu → Database → Compact database will clean the database of all traces of deleted content, thus preventing an adversary from recovering deleted content.