Difference between revisions of "Dziennik zmian/0.94.4"

From Miranda NG
Jump to: navigation, search
(0.94.4 [pl]; en copy)
 
(partial translation)
Line 6: Line 6:
 
Zmiany w skrócie:
 
Zmiany w skrócie:
  
* Major GDI resource leak fixed in {{Plugin|pl|Fingerprint}} plugin. It could cause various interface glitches, up to a crash.
+
* Naprawiono poważny wyciek zasobów GDI we wtyczce {{Plugin|pl|Fingerprint}}, powodujący różne usterki interfejsu lub nawet awarie.
 
* Major bug was fixed in base64 encoder, that caused some rare login problems in {{Plugin|pl|MSN}}, {{Plugin|pl|MRA}} and {{Plugin|pl|GG}}. All private base64 encoders/decoders were exterminated and replaced with the core one.
 
* Major bug was fixed in base64 encoder, that caused some rare login problems in {{Plugin|pl|MSN}}, {{Plugin|pl|MRA}} and {{Plugin|pl|GG}}. All private base64 encoders/decoders were exterminated and replaced with the core one.
* Many memory leaks were fixed in {{Plugin|pl|Skype}} and some another plugins.
+
* Naprawiono wiele wycieków pamięci w {{Plugin|pl|Skype|Skypie}} i innych wtyczkach.
 
* All old database services were finally removed and replaced with the micro-core function calls, speeding Miranda even more.
 
* All old database services were finally removed and replaced with the micro-core function calls, speeding Miranda even more.
* QueueUserAPC mechanism was removed from core, because it could easily cause a lock-up on exit.
+
* Usunięto z rdzenia mechanizm QueueUserAPC ponieważ mógł łatwo powodować zawieszenia się Mirandy przy wyjściu.
* Old bug was fixed in {{Plugin|pl|ICQ}}, that could cause serious timeouts on exit.
+
* Naprawiono stary błąd w {{Plugin|pl|ICQ}}, mogący powodować zwieszenia przy zamykaniu.
* Zillions improvements were introduced in {{Plugin|pl|Skype}} proto, including fixed file transfers, accurate work with history etc.
+
* Ogrom usprawnień do {{Plugin|pl|Skype|Skype'a}} wliczając naprawiony transfer plików, poprawne współdziałanie z historią itd.
* Hangup on exit in {{Plugin|pl|GG}} was fixed.
+
* Usunięto przyczynę zawieszania się {{Plugin|pl|GG}} na wyjściu.
* Some file names’ case sensitivity problems were fixed in {{Plugin|pl|PluginUpdater}}.
+
* Rozwiązano problemy z rozróżnianiem nazw we wtyczce {{Plugin|pl|PluginUpdater}}.
* Two plugins, {{While|tpl=Plugin|p1=pl|ConnectionNotify|Exchange}}, were adopted and added.
+
* Dwie nowe wtyczki: {{While|tpl=Plugin|p1=pl|ConnectionNotify|Exchange}}.
* A lot of improvements, fixes and changes were introduced into translations.
+
* Sporo poprawek i zmian w tłumaczeniach.
* As usual, tons of minor fixes, improvements & code cleaning were applied to almost all plugins.
+
* No i jak zwykle pomniejsze poprawki, usprawnienia, czyszczenie kodu w niemal wszystkich wtyczkach.

Revision as of 12:50, 5 July 2013

Zmiany w skrócie:

 • Naprawiono poważny wyciek zasobów GDI we wtyczce Fingerprint, powodujący różne usterki interfejsu lub nawet awarie.
 • Major bug was fixed in base64 encoder, that caused some rare login problems in MSN, MRA and GG. All private base64 encoders/decoders were exterminated and replaced with the core one.
 • Naprawiono wiele wycieków pamięci w Skype i innych wtyczkach.
 • All old database services were finally removed and replaced with the micro-core function calls, speeding Miranda even more.
 • Usunięto z rdzenia mechanizm QueueUserAPC ponieważ mógł łatwo powodować zawieszenia się Mirandy przy wyjściu.
 • Naprawiono stary błąd w ICQ, mogący powodować zwieszenia przy zamykaniu.
 • Ogrom usprawnień do Skype wliczając naprawiony transfer plików, poprawne współdziałanie z historią itd.
 • Usunięto przyczynę zawieszania się GG na wyjściu.
 • Rozwiązano problemy z rozróżnianiem nazw we wtyczce PluginUpdater.
 • Dwie nowe wtyczki: ConnectionNotify, Exchange.
 • Sporo poprawek i zmian w tłumaczeniach.
 • No i jak zwykle pomniejsze poprawki, usprawnienia, czyszczenie kodu w niemal wszystkich wtyczkach.