Dziennik zmian

From Miranda NG
Jump to: navigation, search

Dziennik zmian to dokument zawierający uwagi do danego wydania programu, w tym wypadku Mirandy NG. Jest dokumentem komunikacyjnym pomiędzy twórcami i użytkownikami, służącym do informowania tych drugich o zmianach poczynionych w projekcie: naprawionych bugach (błędach), wprowadzonych usprawnieniach czy nowych funkcjach.


Aktualnie rozwijane wydanie to 0.95.11.

Wydane wersje