Dziennik zmian/0.94.2

From Miranda NG
Jump to navigation Jump to search

Wersja: 0.94.2

Rev: v0.94.2

Wydano: 28 marzec 2013

Zmiany w skrócie:

  • Dodano wtyczki BuddyPounce, MsgPopup, StatusChange.
  • Crash we wtyczkach powiązanych z SRMM (SmileyAdd, SpellChecker), spowodowany przez różne problemy z subclassing.
  • GTalkExt przebudowany, wyczyszczony i naprawiony w wielu miejscach, włącznie z autowykrywaniem kont Google. Opcja "Otwórz skrzynkę" została przeniesiona z menu głównego do menu statusu dostępnego z paska stanu. Jeżeli nie widzisz tam ikony Google, upewnij się, że wybrałeś "GoogleTalk" jako typ konta Jabber.
  • Ogromna liczba wycieków pamięci, uchwytów i zasobów została naprawiona w wielu miejscach, wliczając w to wtyczki w Pascalu.
  • Zewsząd usunięto 8-bitowe ikony, co zaoszczędziło dużo pamięci.
  • Wszystkie ścieżki z wtyczki Folders są teraz Unicode; ujednolicenie ścieżek do awatarów.
  • Naprawiono StartupStatus: okno potwierdzenia wyświetla teraz poprawny profil.
  • Sporo poprawek dla wtyczki New GPG.
  • Mnóstwo drobnych uporządkowań, usprawnień i ulepszeń.