Instalacja i aktualizacja

From Miranda NG
Revision as of 20:08, 10 July 2023 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Installation and update/pl
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Ważne
Przede wszystkim: regularnie twórz kopię zapasową swojego profilu, zwłaszcza przed migracją z Miranda IM.

Instalowanie Mirandy NG

Instalator (rekomendowana)

 • Ze strony PobierzDownload ściągnij interesującą Cię wersję instalatora.
 • Uruchom ściągnięty plik i postępuj według instrukcji w nim zawartych.

Archiwum

 • Ze strony PobierzDownload ściągnij interesującą Cię wersję archiwum zawierającego Rdzeń i podstawowe wtyczki.
 • Pobrane archiwum wypakuj do folderu, w którym chcesz żeby znajdowała się Miranda. Nie ważne, czy będzie to na dysku, czy pamięci przenośnej. Miranda NG jest w pełni przenośna.
 • I to wszystko. Teraz stwórz profil i ciesz się w pełni funkcjonalnym komunikatorem.
 • Możesz także poszerzyć możliwości Mirandy instalując dodatkowe wtyczki.

Instalowanie wtyczek

Uwaga
Stabilna praca Mirandy NG jest zagwarantowana wyłącznie w ramach tej samej wersji, czyli wszystkie wtyczki z tej samej kompilacji będą kompatybilne z rdzeniem, podczas gdy z dwóch różnych kompilacji mogą być całkowicie niekompatybilne.Do dodawania wtyczek do swojej Mirandy i/lub aktualizowania ich, używaj proszę PluginUpdater'a.
Informacja
Niektóre wtyczki (np.: HTTPServer, SecureIM, SmileyAdd) do poprawnego działania mogą wymagać innych wtyczek lub dodatkowych plików, nie zawartych w archiwum z wtyczką. W przypadku dodatkowych wymagań, informacje na ich temat powinny znajdować się na stronie wtyczki, w jej opisie lub w karcie pod hasłem "Wymagania systemowe".
PluginUpdater: Lista komponentów

Metoda automatyczna

Wtyczka PluginUpdater pozwala na instalację wielu wtyczek na raz z poziomu samej Mirandy.

 • Wybierz Menu główne → Pobierz komponenty.
 • W otwierającej się liście zaznacz interesujące Cię wtyczki (zobacz zdjęcie). Kliknięcie w ikonę "Informacji" otworzy stronę wtyczki na wiki.
 • Wciśnij przycisk Pobierz.

Metoda ręczna

Wtyczki mogą być instalowane ręcznie, jedna po drugiej. PobierzDownload archiwum z odpowiednią wersją wtyczki i wypakuj je do folderu Mirandy NG z zachowaniem struktury katalogów.

Aktualizowanie Mirandy NG

PluginUpdater: Okno aktualizacji
Ważne
Do not rename the Miranda executable and plugins. Their names are important for the automatic update to work correctly.

Wtyczka PluginUpdater jest odpowiedzialna za utrzymywanie Mirandy aktualną. Sprawdza ona regularnie (zależenie od ustawień) czy są dostępne aktualizacje dla wszystkich zainstalowanych wtyczek i innych komponentów (jak zestawów ikon czy tłumaczeń) oraz zastosowuje je automatycznie.

Wybór wersji

If you want to switch to Development version, choose it in Options → Services → Plugin Updater. It is updated more often so you'll be able to take advantage of new features sooner. To be on a safe side make a backup of your Miranda NG installation folder before switching to development version.

Selektywna aktualizacja komponentów

PluginUpdater zapamiętuje Twoje wybory na liście aktualizacji. Jeżeli masz niestandardowy langpack lub zestaw ikon (np. Proto_Jabber.dll) których nie chcesz zaktualizować/nadpisać, odznacz odpowiednie pozycje na liście. Musisz to zrobić tylko raz, te komponenty pozostaną odznaczone w przyszłych aktualizacjach i nie będą aktualizowane.

Aktualizacja Mirandy IM do Mirandy NG

Uwaga
Przed wykonaniem jakichkolwiek z poniższych kroków, zaleca się stworzenie kopii zapasowej profilu i programu, na wypadek nieprzewidzianych sytuacji. Wszystkie instrukcje wykonujesz na własne ryzyko, zespół Mirandy NG nie ponosi odpowiedzialności za możliwe szkody.

Przejście z Mirandy IM na NG polega na podmianie wszystkich plików rdzenia programu i wtyczek, na wersje używane przez Mirandę NG. Ze względu na ogromne zmiany w rdzeniu, Miranda NG nie jest kompatybilna z wtyczkami dla Mirandy IM (różnice względem Mirandy IM). Jeżeli jakaś z używanych przez Ciebie do tej pory wtyczek nie znalazła się w Mirandzie NG, sprawdź czy nie znajdziesz jej zamiennika. W tym celu pomocna może się okazać Lista wtyczekPlugin list.

Przejście z jednej Mirandy na drugą możliwe jest dzięki zachowaniu kompatybilności profili. Pozwala to na zachowanie starych ustawień, historii, wyglądu i kontaktów.

Ważne
Metoda wyłącznie dla Mirandy IM w wersji 0.8 i późniejszych.
Ważne
Działa tylko z dbx_mmap jako sterownikiem bazy danych. Jeżeli Twoja Miranda IM używa innego sterownika (np. dbx_sqlite), to musisz wyeksportować wszystkie ustawienia i historię, stworzyć nowy porfil IM (z dbx_mmap) i zaimportować teu stawienia/historię

Pobierz i wypakuj archiwum z IM Updater do folderu z Mirandą IM, a następnie uruchom ją lub zrestartuj. I to wszystko.

 • Pliki rdzenia i obsługiwane wtyczki zostaną zastąpione odpowiednikami NG.
 • Stare wtyczki Unicode (z W w nazwie) zostaną przemianowane.
 • Zostanie utworzona kopia zapasowa nieaktualnych wtyczek.

Po pierwszej aktualizacji będziesz miał Mirandę NG w wersji 0.94.9. Aktualizator powinien powiadomić Cię, że jest dostępna nowa wersja stabilna (lub możesz sprawdzić aktualizacje ręcznie z menu głównego). Po kolejnej aktualizacji będziesz posiadać najnowszą wersję stabilną.

Po aktualizacji prawdopodobnie natkniesz się na problem ze skórkami. Zobacz zmiany w wersji 0.94.3, po instrukcje jak sobie z tym poradzić.