Process Explorer jako narzędzie debugujące

From Miranda NG
Using Process Explorer as the debugging tool/pl
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Using Process Explorer as the debugging tool and the translation is 100% complete.
Other languages:

Jeżeli Miranda NG zawiesza się lub zjada CPU bez powodu, możesz doszukać się przyczyny problemu przy użyciu programu Process Explorer.

Wystarczy, że postąpisz następująco:

  • Pobierz Process Explorer ze strony Microsoft'u. Uruchom procexp.exe i zaakceptuj licencję przyciskiem Agree.
  • Pobierz symbole debugowania właściwe dla Twojej wersji Mirandy. Wypakuj archiwum z symbolami do jakiegoś folderu na komputerze (najlepiej do głównego folderu Mirandy).
  • Wskaż Process Explorerowi folder do którego wypakowałeś symbole, używając Options → Configure Symbols (Rys. 1).
  • W oknie Process Explorera wybierz proces Mirandy, kliknij go PPM i wybierz 'Properties… (Rys. 2).
  • W zakładce Threads okna które się pojawi, wybierz główny wątek programu. W Windowsem 7 jego nazwa wygląda mniej więcej miranda32[64].exe!wWinMain (Rys. 3).
  • Wciskając przycisk Stack otwarte zostanie okno zawierające informacje, które możesz skopiować i dołączyć do swojego raportu o błędzie.

Zobacz także