Translations:Plugin:StdMsg/4/pl

From Miranda NG
Revision as of 21:36, 15 March 2019 by Goraf (talk | contribs) (Created page with "Gdy używasz {{Plugin|StdMsg}}, to dla popupów w rozmowie prywatnej oprócz wtyczki {{Plugin|StdPopup}} potrzebny jest także {{Plugin|NewEventNotify}}.")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Gdy używasz StdMsg, to dla popupów w rozmowie prywatnej oprócz wtyczki StdPopup potrzebny jest także NewEventNotify.