Difference between revisions of "Translations:Plugin:BuddyPounce/3/pl"

From Miranda NG
Jump to: navigation, search
 
Line 1: Line 1:
Kliknij PPM na kontakcie, do którego chcesz wysłać wiadomość i wybierz opcję $Menu. Jeżeli nie zmieniałeś jeszcze opcji, to pojawi się okno w "prostym" widoku. Wiadomość jaką wpiszesz w to okno (po zatwierdzeniu), zostanie wysłana do kontaktu, kiedy ten zmieni status. Domyślne zachowanie można zmienić w opcjach.
+
Kliknij PPM na kontakcie, do którego chcesz wysłać wiadomość i wybierz opcję {{Menu|Buddy Pounce}}. Jeżeli nie zmieniałeś jeszcze opcji, to pojawi się okno w "prostym" widoku. Wiadomość jaką wpiszesz w to okno (po zatwierdzeniu), zostanie wysłana do kontaktu, kiedy ten zmieni status. Domyślne zachowanie można zmienić w opcjach.

Latest revision as of 00:08, 14 June 2021

Information about message (contribute)

This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.

Message definition (Plugin:BuddyPounce)
Right click the contact you want to send the message to. Choose the {{Menu|Buddy Pounce}} item. If you haven't edited the options yet the "simple" window will be opened. Any message you type here will be sent to the contact when they change status. The default behaviour can be changed in the options.
TranslationKliknij PPM na kontakcie, do którego chcesz wysłać wiadomość i wybierz opcję {{Menu|Buddy Pounce}}. Jeżeli nie zmieniałeś jeszcze opcji, to pojawi się okno w "prostym" widoku. Wiadomość jaką wpiszesz w to okno (po zatwierdzeniu), zostanie wysłana do kontaktu, kiedy ten zmieni status. Domyślne zachowanie można zmienić w opcjach.

Kliknij PPM na kontakcie, do którego chcesz wysłać wiadomość i wybierz opcję Buddy Pounce. Jeżeli nie zmieniałeś jeszcze opcji, to pojawi się okno w "prostym" widoku. Wiadomość jaką wpiszesz w to okno (po zatwierdzeniu), zostanie wysłana do kontaktu, kiedy ten zmieni status. Domyślne zachowanie można zmienić w opcjach.