Translations:Plugin:BuddyPounce/3/pl

From Miranda NG
Jump to: navigation, search

Kliknij PPM na kontakcie, do którego chcesz wysłać wiadomość i wybierz opcję Buddy Pounce. Jeżeli nie zmieniałeś jeszcze opcji, to pojawi się okno w "prostym" widoku. Wiadomość jaką wpiszesz w to okno (po zatwierdzeniu), zostanie wysłana do kontaktu, kiedy ten zmieni status. Domyślne zachowanie można zmienić w opcjach.