Translations:Plugin:AdvaImg/2/pl

From Miranda NG
Revision as of 21:18, 15 March 2019 by Goraf (talk | contribs) (Created page with "Biblioteka FreeImage została przekształcona w plik osobnej biblioteki dynamicznej ($file_name) i może być odnaleziona w podfolderze $libs_folder_name.")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Biblioteka FreeImage została przekształcona w plik osobnej biblioteki dynamicznej ($file_name) i może być odnaleziona w podfolderze $libs_folder_name.