Translations:Plugin:AdvaImg/2/pl

From Miranda NG
Jump to: navigation, search

Biblioteka FreeImage została przekształcona w plik osobnej biblioteki dynamicznej ($file_name) i może być odnaleziona w podfolderze $libs_folder_name.