Raport połączeń

From Miranda NG
Jump to: navigation, search
Opcje raportu Netlib

Raport połączeń (netlog), to plik tekstowy zawierający szczegóły na temat aktywności sieciowej Mirandy.

Aby włączyć rejestrowanie:

  • Otwórz Opcje → Protokoły i wciśnij przycisk Raportowanie…. Zostanie otwarte okno raportu Netlib.
  • W oknie tym zaznacz ustawienie Plik (w części Zapisz do). Możesz także zobaczyć i zmienić ścieżkę do pliku raportu.
  • Postaraj się odtworzyć błąd. Jeżeli Ci się powiedzie zrób kopię pliku netlog.txt.
  • Po zrobieniu kopii, powróć do okna opcji raportu i wyłącz rejestrowanie.


Porady i wskazówki

  • Hasła nie są zapisywane do raportu, dlatego też nie należy go edytować. Wszelkie zawarte w nim informacje mogą okazać się niezbędne do zlokalizowania i naprawy błędu.
  • Można załadować raport do stron takich jak pastebin.com, pastie.org i przesłać link.


Zobacz także