Import TXT

From Miranda NG
Revision as of 04:00, 13 June 2021 by Dart Raiden (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Plugin:ImportTXT/pl
Jump to navigation Jump to search
Import TXT
Brak zdjęcia
Nazwa pliku ImportTXT.dll
Autor Abyss
Wymagania
systemowe
pcre3.dll


Uwaga
Ta wtyczka nie jest już więcej rozwijana. Użyj wtyczki Import zamiast niej.

Importuje historię z innych klientów, zapisaną w plikach TXT.

Ważne
Jest zalecane używać plików w formacie .txt. Import z innych formatów może nie działać.