GTalk Extension

From Miranda NG
Plugin:GTalkExt/pl /
Revision as of 22:18, 14 December 2019 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
GTalk Extension
GTalk Extension
Nazwa pliku GTalkExt.dll
Autor bems


Uwaga
Ta wtyczka nie jest już więcej rozwijana. Google wyłączyło powiadomienia przez XMPP.

Rozszerzenie protokołu Jabber o sprawdzanie powiadomień GTalk. Obecnie tylko powiadomienia Gmail są zaimplementowane.

FAQ

Czy istnieje jakiś sposób aby otrzymywać powiadomienia w liście kontaktów o nowej poczcie?
Jeżeli nie ma automatycznego otwierania zakładek, to będzie migać na liście kontaktów (zobacz Obraz 1 dla ustawień).
Jak zmienić dźwięk powiadomień o nowej poczcie?
Dźwięki dla nowej poczty nie są zaimplementowane. Możesz spróbować używać XSoundNotify i dać pseudokontaktowi GTalkExt jego własny dźwięk.
Jak otrzymać tą zakładkę o Powiadomieniach GMail ze zdjęcia? Nie mam jej.
Konto Jabber z gmail.com jako serwer pozwoli na tą ekstra zakładkę z zainstalowanym GTalkExt. Zwróć uwagę na określenia hosta i portu (talk.google.com : 443).
Wskazówka
Wybranie szablonu Google Talk! w rozwijanej liście Typ przy tworzeniu konta (Obraz 2) wprowadza te ustawienia automatycznie.