Db autobackuper

From Miranda NG
Revision as of 23:22, 31 December 2017 by Goraf (talk | contribs) (Created page with "== Znane problemy ==")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Plugin:Db autobackups/pl
Jump to navigation Jump to search
Db autobackuper
Brak zdjęcia
Nazwa pliku Db_autobackups.dll
Autorzy chaos.persei, sje, Kildor, Billy_Bons
Pobierz
Wersja stabilna: 32-bit, 64-bit
Wersja rozwojowa: 32-bit, 64-bit

Wtyczka do automatycznego tworzenia kopii zapasowej profilu.

Znane problemy

  • Enabling Compress backup to zip-archive option may lead to archive corruption in some cases.