Difference between revisions of "Plugin:DbChecker/pl"

From Miranda NG
Plugin:DbChecker/pl
Jump to: navigation, search
(translated)
(Updating to match new version of source page)
Line 1: Line 1:
{{PluginCard}}
+
<languages/>{{PluginCard}}
Narzędzie do sprawdzania i naprawy bazy danych Mirandy NG. Wtyczka ta jest zamiennikiem DBTool z Mirandy IM.
+
Miranda NG database checker, the replacement of Miranda IM's <tt>DBTool.exe</tt>. Using this tool you can compact your Miranda profile database to remove dead space created during normal usage, as well as repair a large number of issues that could affect the database.
  
Za pomocą tego narzędzia możesz skompresować bazę danych poprzez usunięcie martwej przestrzeni powstałej podczas użytkowania komunikatora oraz naprawić błędy mogące wpłynąć na bazę danych.
+
== Tips and tricks ==
  
 
+
# Database check can be started from the Profile manager: right-click your profile and select ''Check database'' in the menu (see screenshot). Use {{Hotkey|Ctrl|2xLMB}} to open the Profile manager on Miranda startup.
== Porady i wskazówki ==
+
# There is <tt>/svc:dbchecker</tt> parameter to launch Miranda NG in service mode with DbChecker at once without choosing the service plugin in profile manager. Usage:
[[File:DbChecker - start.png|200px|thumb|left|Uruchamianie sprawdzania bazy danych z menedżera profili]]
+
#* In your Miranda NG folder create a <tt>.bat</tt> file containing the following:
# Sprawdzanie profilu może zostać włączone z menedżera profili: kliknij prawym klawiszem myszy swój profil i wybierz z menu ''Sprawdź profil'' (zobacz rysunek). Użyj {{Hotkey|Ctrl|2xLMB}} na pliku Mirandy aby otworzyć menedżer profili przy jej starcie.
 
# Istniej parametr <tt>/svc:dbchecker</tt> aby uruchomić Mirandę NG w trybie serwisowym z DbChecker za jednym zamachem, bez konieczności wybierania tej wtyczki serwisowej w menedżerze profili. Użycie:
 
#* W folderze Mirandy NG utwórz plik <tt>.bat</tt> zawierający:
 
 
#::<tt>start /B Miranda32.exe /svc:dbchecker</tt>
 
#::<tt>start /B Miranda32.exe /svc:dbchecker</tt>
#* Alternatywnie utwórz skrót do pliku wykonywalnego Mirandy NG. Dodaj do nazwy pliku po spacji <tt>/svc:dbchecker</tt>.
+
#* Alternatively, create a shortcut to Miranda NG executable file. Add <tt>/svc:dbchecker</tt> to the filename after a space.
# Możesz użyć wtyczki {{Plugin|PManagerEx}}, która doda w menu głównym pozycję {{Menu|Menu główne|Baza danych|Sprawdź profil}}.
+
# You can use {{Plugin|PManagerEx}} plugin which will add item {{Menu|Database|Check database}} into main menu of Miranda NG.
  
 +
<gallery>
 +
DbChecker - start.png|200px|Starting database check from Profile Manager
 +
</gallery>
  
 
{{PluginGroups}}
 
{{PluginGroups}}

Revision as of 17:25, 26 December 2017

Other languages:
беларуская • ‎čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎polski • ‎русский
Database checker
Database checker
Nazwa pliku DbChecker.dll
Autor George Hazan
Pobierz
Wersja stabilna: 32-bit, 64-bit
Wersja rozwojowa: 32-bit, 64-bit

Miranda NG database checker, the replacement of Miranda IM's DBTool.exe. Using this tool you can compact your Miranda profile database to remove dead space created during normal usage, as well as repair a large number of issues that could affect the database.

Tips and tricks

  1. Database check can be started from the Profile manager: right-click your profile and select Check database in the menu (see screenshot). Use Ctrl+2× LPM Mouse-LMB.png to open the Profile manager on Miranda startup.
  2. There is /svc:dbchecker parameter to launch Miranda NG in service mode with DbChecker at once without choosing the service plugin in profile manager. Usage:
    • In your Miranda NG folder create a .bat file containing the following:
    start /B Miranda32.exe /svc:dbchecker
    • Alternatively, create a shortcut to Miranda NG executable file. Add /svc:dbchecker to the filename after a space.
  3. You can use PManagerEx plugin which will add item Database → Check database into main menu of Miranda NG.