Translations:Plugin:YahooGroups/2/pl

From Miranda NG
Revision as of 21:08, 15 March 2019 by Goraf (talk | contribs) (Created page with "Rozwój wtyczki został zarzucony, ponieważ protokół umarł.")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Rozwój wtyczki został zarzucony, ponieważ protokół umarł.