Translations:Plugin:MRA/3/pl

From Miranda NG
Revision as of 20:39, 15 March 2019 by Goraf (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Mail.ru zarzuciło wsparcie dla starego protokołu MRA. Możesz użyć wtyczki protokołu ICQ by zalogować się do swojego konta MRA.