Translations:Plugin:ImportTXT/2/pl

From Miranda NG
Revision as of 21:24, 15 March 2019 by Goraf (talk | contribs) (Created page with "Jest zalecane używać plików w formacie .txt. Import z innych formatów może nie działać.")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Jest zalecane używać plików w formacie .txt. Import z innych formatów może nie działać.