StdSSL

From Miranda NG
Revision as of 02:05, 3 June 2022 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Plugin:StdSSL/pl
Jump to navigation Jump to search
StdSSL

Nazwa pliku Core\StdSSL.dll
Autor Miranda NG team


Uwaga
Ta wtyczka nie jest już więcej rozwijana.

Sterownik rdzenia od wbudowanego w Windowsie wsparcia SSL.

Uwagi

  • Windows XP nie wspiera TLS 1.2. Użytkownicy Windows XP muszą zainstalować wtyczkę OpenSSL.