Omegle protocol

From Miranda NG
Revision as of 19:34, 12 November 2023 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Plugin:Omegle/pl
Jump to navigation Jump to search
Omegle protocol
Omegle protocol
Nazwa pliku Omegle.dll
Autor Robert Pösel


Uwaga
Wtyczka tego protokołu nie jest już rozwijana. Użyj protokołu Dummy aby zachować swoje kontakty i historię. Omegle servers are down.

Zapewnia obsługę protokołu Omegle w Mirandzie NG.

Tryby czatu

Istnieją trzy różne tryby czatowania:

Tryb standardowy
Czatujesz z przypadkową osobą prywatnie
Tryb pytań
Zadajesz pytanie dwóm przypadkowym osobom, a następnie obserwujesz ich dyskusję nad tym pytaniem (nie możesz przyłączyć się do konwersacji, a jedynie oglądać ją z boku)
Tryb szpiega
Ty oraz przypadkowa osoba otrzymujecie pytanie od osoby trzeciej (nie może ona przyłączyć się do rozmowy, jedynie oglądać jej przebieg)

Dostępne komendy

Komenda Opis
/help Pokazuje informacje o trybach czatu
/new Rozpoczyna czat w trybie standardowym
/ask <pytanie> Rozpoczyna czat w trybie pytań używając podanego przez Ciebie pytania
/ask Rozpoczyna czat w trybie pytań używając ostatnio zadanego przez Ciebie pytania
/spy Rozpoczyna czat w trybie szpiega
/quit Rozłącza się z obcym lub zaprzestaje łączenia
(Uwaga: możesz nawiązać połączenie z nową osobą nie rozłączając się z tą, z którą rozmawiasz obecnie.)
/asl Wysyła zdefiniowaną wiadomość ASL
/commands Wypisuje listę dostępnych komend (jak powyżej)

Ukryte opcje

Aby dodać/zmienić te opcje będziesz potrzebować wtyczki Database Editor.

Ukryte opcje dla konta
Ustawienie Typ Domyślnie Opis
TimeoutsLimit Byte Number of allowed timeouts before disconnection protocol.