Omegle protocol

From Miranda NG
Revision as of 19:34, 12 November 2023 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Plugin:Omegle/cs
Jump to navigation Jump to search
Omegle protocol
Omegle protocol
Název souboru Omegle.dll
Autor Robert Pösel


Varování
This protocol plugin is no longer being developed. Use the Dummy protocol to keep your contacts and history. Omegle servers are down.

Omegle protokol pro Mirandu NG.

Režimy rozhovorů

Existují tři různé režimy použití:

Klasický režim
Píšete si soukromě s náhodným cizincem
Režim otázek
Zeptáte se dvou cizinců na otázku a sledujete jak o ní diskutují (nemůžete nic psát, pouze sledovat)
Špiónský mód
Vy a cizinec dostanete otázku k diskuzi od dalšího cizince (nemůže nic psát, pouze sledovat)

Dostupné příkazy

Příkaz Popis
/help Zobrazí informace o režimech komunikace
/new Spustí klasický režim
/ask <otázka> Spustí režim otázek s vaší otázkou
/ask Spustí režim otázek s vaší poslední položenou otázkou
/spy Spustí špiónský mód
/quit Odpojí se od cizince nebo přeruší připojování
(Pozn.: Pro přepojení k jinému cizinci se nemusíte nejdříve odpojovat.)
/asl Odešle vaši předdefinovanou zprávu
/commands Zobrazí seznam dostupných příkazů (viz výše)

Hidden settings

To add/change these options you will need Database Editor plugin.

Nastavení Typ
hodnoty
Výchozí
hodnota
Popis
TimeoutsLimit Byte Number of allowed timeouts before disconnection protocol.