Dropbox

From Miranda NG
Revision as of 04:04, 13 June 2021 by Dart Raiden (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Plugin:Dropbox/pl
Jump to navigation Jump to search
Dropbox
Brak zdjęcia
Nazwa pliku Dropbox.dll
Autor Miranda NG Team


Uwaga
Ta wtyczka nie jest już więcej rozwijana. Została zastąpiona wtyczką CloudFile.

Zapewnia możliwość przesyłania plików do Dropbox'a. Wtyczka nie wymaga zainstalowanego klienta Dropbox'a.

Porady i wskazówki

  • Jeżeli nie widzisz kontaktu Dropbox na swojej liście kontaktów, to upewnij się, że opcja Ukryj rozłączone kontakty tutaj jest odznaczona.