Alarms

From Miranda NG
Plugin:Alarms/pl /
Revision as of 18:00, 27 February 2013 by Bot-of-me (talk | contribs) (Replace Card, replaced: PluginCard/pl → PluginCard | pl, removed: {{Languages}})
Jump to: navigation, search

Alarms
Brak zdjęcia
Nazwa pliku Alarms.dll
Autor Scott Ellis
Pobierz
Wersja stabilna: 32-bit, 64-bit
Wersja rozwojowa: 32-bit, 64-bit

Pozwala ustawić alarm (jednorazowy, dzienny, tygodniowy itp.).