Advanced Auto Away

From Miranda NG
Plugin:AdvancedAutoAway/pl
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
This page is a translated version of the page Advanced Auto Away and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎polski • ‎čeština • ‎беларуская • ‎русский
Advanced Auto Away
Brak zdjęcia
Nazwa pliku AdvancedAutoAway.dll
Autorzy P. Boon, George Hazan


Uwaga
Ta wtyczka nie jest już więcej rozwijana. Została zastąpiona wtyczką StatusManager.

Moduł "bezczynności" z większą liczbą opcji niż podstawowy.