Process Explorer jako narzędzie debugujące

From Miranda NG
Using Process Explorer as the debugging tool/pl /
Revision as of 15:39, 13 June 2018 by Goraf (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎polski • ‎русский

Jeżeli Miranda NG zawiesza się lub zjada CPU bez powodu, możesz doszukać się przyczyny problemu przy użyciu programu Process Explorer.

Wystarczy, że postąpisz następująco:

  • Pobierz Process Explorer ze strony Microsoft'u. Uruchom procexp.exe i zaakceptuj licencję przyciskiem Agree.
  • Pobierz symbole debugowania właściwe dla Twojej wersji Mirandy. Wypakuj archiwum z symbolami do jakiegoś folderu na komputerze (najlepiej do głównego folderu Mirandy).
  • Wskaż Process Explorerowi folder do którego wypakowałeś symbole, używając Options → Configure Symbols (Rys. 1).
  • W oknie Process Explorera wybierz proces Mirandy, kliknij go PPM i wybierz 'Properties… (Rys. 2).
  • W zakładce Threads okna które się pojawi, wybierz główny wątek programu. W Windowsem 7 jego nazwa wygląda mniej więcej miranda32[64].exe!wWinMain (Rys. 3).
  • Wciskając przycisk Stack otwarte zostanie okno zawierające informacje, które możesz skopiować i dołączyć do swojego raportu o błędzie.

Zobacz także