Translations:Version information/3/pl

From Miranda NG
Revision as of 19:32, 12 June 2018 by Goraf (talk | contribs) (Imported translation using page migration)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Aby utworzyć raport:

  • Zainstaluj wtyczkę CrashDumper (zobacz Instalowanie wtyczekInstallation_and_update#Adding_plugins)
  • Wybierz Menu główne → Informacje o wersji → Pokaż.
  • Zostanie wyświetlone okno z Twoim raportem.
  • Teraz możesz:
    • skopiować raport używając przycisku Kopiuj do schowka, a następnie wkleić go np. na forum.
    • zapisać go do pliku używając Do pliku. Raport zostanie zapisany w folderze z Twoim profilem jako VersionInfo.txt.