Translations:Version information/3/pl

From Miranda NG
Jump to navigation Jump to search

Aby utworzyć raport:

  • Zainstaluj wtyczkę CrashDumper (zobacz Instalowanie wtyczekInstallation and update)
  • Wybierz Menu główne → Informacje o wersji → Pokaż.
  • Zostanie wyświetlone okno z Twoim raportem.
  • Teraz możesz:
    • skopiować raport używając przycisku Kopiuj do schowka, a następnie wkleić go np. na forum.
    • zapisać go do pliku używając Do pliku. Raport zostanie zapisany w folderze z Twoim profilem jako VersionInfo.txt.